Ihmisyys on kohtaamista

Minusta

  • Olen Ulla Mäkelä ja pitkäaikainen haaveeni seksologian saralla on toteutunut.
  •  Valmistuin seksuaalineuvojaksi vuonna 2018 ja seksuaaliterapeutiksi 2020. Pohjakoulutukseltani olen Sosionomi Amk.
  • Erikoistumisopintoja minulla on lastensuojelun perhetyöstä, yhteisökasvatuksesta sekä minulla on päihdetyön ammattitutkinto.
  •  Olen tehnyt riippuvuustyötä useita vuosia, erityisesti nuorten kanssa. Minulla on vankka kokemus lastensuojelusta niin nuorten kuin perheidenkin kanssa sekä osaamista myös Autismikirjon ihmisten kanssa
  • Seksuaaliterapeuttiopinnoissa mukana on ollut vahvasti traumaosaaminen. Traumasensitiivinen työote on minulle tärkeää
  • Hyvinvointipalveluissa keskityn vahvasti psyykkiseen hyvinvointiin ja kehollisuuteen

dialogi kanssasi on minulle tärkeää