Traumasensitiivinen seksuaaliterapia-ja neuvonta sekä hyvinvointipalvelut


Olen erikoistunut traumasensitiivisessä seksuaaliterapiassa ja neuvonnassa erityisesti nuoriin heidän kanssa työskentelystä minulla on 20 v. kokemus. Minulla on myös kokemusta Autismikirjon ihmisten haasteista seksuaalisuuden saralla. Olen tehnyt myös vuosia riippuvuustyötä erilaisten riippuvuuksien kanssa. Osaamisalaani ovat myös parisuhde ja perhetyö.

Neuvonta- ja terapiapalveluun ovat lämpimästi tervetulleita kaikki, jotka haluavat tutustua omaan  seksuaalisuuteen. Tule juuri sellaisena kuin olet, myös yhdessä kumppanin kanssa.

  • Seksuaaliterapiakoulutukseen on liittynyt vahvasti  traumaosaaminen. 
  • Minulta voit myös tilata työyhteisöille tarkoitettua konsultaatiota ja koulutusta seksologian aiheisiin liittyen. 
  • Hyvinvointipalvelut kattavat ryhmämuotoista koulutusta psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen, jossa musiikilliset ja keholliset toiminnot voivat olla osa koulutusta.
  • Tarjoan myös työyhteisöille Tyhy päiville tarkoitettuja hyvinvointipakettia psyykkisestä hyvinvoinnista ja keinoista stressin purkuun. Paketti räätälöidään toiveenne mukaan.

Traumasensitiivinen Seksuaalineuvonta

Traumasensitiivinen seksuaalineuvonta on yleisesti 1 - 5 kertaa tapahtuvaa tapaamista. Voit hakeutua neuvontaan jos sinulla on esim. seksuaaliterveyteen, parisuhteeseen, kehollisuuteen, haluttomuuteen tai seksuaali- ja sukupuoleen liittyvissä asioissa.

 Seksuaalineuvonnassa autan oikealla ja täsmällisellä tiedolla asiakasta hänen asioissaan. Neuvontaan voit hakeutua yksin tai kumppanin kanssa. Neuvonnasta on mahdollisuus jatkaa traumasensitiiviseen seksuaaliterapiaan, mikäli neuvonnan kautta asiaan ei saada ratkaisua.

Nuorille suunnattu ryhmäneuvonta voi olla seksuaalikasvatuksen koulutuspaketti, joka räätälöidään toiveen mukaisesti. Aikuisten ryhmätapaamisten teema rakennetaan toiveidenne mukaisesti.


Traumasensitiivinen seksuaaliterapia

Traumasensitiivinen seksuaaliterapia on yleensä pidempikestoista kuin neuvonta, pääsääntöisesti 5 - 20 kertaa tapahtuvaa tapaamista. Kesto sovitaan aina yksilöllisesti.

 Terapiaan voit hakeutua jos sinulla on esim. haasteita parisuhteen seksissä, haluttomuutta, halujen eriparisuutta, seksitoimintojen riippuvuutta, olet kohdannut seksuaalista väkivaltaa tai sinulla on haasteita seksuaali-tai sukupuoli identiteetissä. 

Traumasensitiivisen seksuaaliterapian tavoitteena on auttaa sinua ymmärtämään omaan seksuaalisuuteen liittyviä asioita sekä mahdollisesti ottamaan uusia toimintatapoja käyttöön.

Työskentelytapani on integratiivinen, jossa käytön erilaisia terapiasuuntaksia pääsääntöisesti keskustelun avulla. Terapiassa voidaan käyttää myös asiakkaan tahtoessa kehollisia ja musiikillisia toimintatapoja. Asiakkaan niin halutessa hän saa kotona tehtäviä harjoitteita.
sinulla on lupa puhua